Sayfalar

13 Mayıs 2013 Pazartesi

ASP.NET MVC DERSLERİ ( 5.9 ) URL HELPERS

Url helper elemanlarıda ActionLink ve RouteLink gibi url üretirler. Ama aradaki fark, URL helper elemanları sadece url string üretirler, bir link değil.

Üç tane url helper elemanı vardır.
  1. Action
  2. Content
  3. RouteUrl
Action helper elemanı tamamen ActionLink ile aynıdır. Ama link yerine sadece url üretir. Örneğin;
<span>
    @Url.Action("HaberDetay", "Haber", new { id = 3 }, null)
</span>

Html çıktısı:
<span>
    /Haber/HaberDetay?id=3
</span>

AJAX konusuna giriş yaptığımızda farklı kullanımları göreceğiz.

RouteUrl de RouteLink ile aynı deseni kullanır. Burada en önemlisi ve en yararlı olan, Content elemanı. Bu eleman aynı zamanda relative path i, absolute path e çevirir. HaberPortal projesinde  _Layout da ve ya Index sayfasında bunun örneğini görebilirsiniz.
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js")"
type="text/javascript"></script>

Sonraki derslerde Dataannotation konusuna giriş yapacağız. 

1 yorum: